Kristiaan Salari richt zich als freelancer met Iralas Theater op het ondersteunen, assisteren, en faciliteren van theatermanagement. Dit houdt in dat hij door zijn kennis en ervaring die hij opgedaan heeft vanuit zijn theaterwerkzaamheden in staat is een pro-active taak te vervullen in de podiumkunsten en evenementen, zoals een ondersteunende, assisterende, of een coördinerende taak binnen het theater- en stagemanagement.Naast deze werkzaamheden is Kristiaan ook bezig als (uitvoerend) producent met de ontwikkeling van nieuwe voorstellingen waarbij de focus ligt op muziektheater. Voorstellingen met een inhoud gedragen door muziek, voorstellingen met een sterke balans tussen tekst en muziek.