Kristiaan Salari richt zich als freelancer met Iralas Theater op het ondersteunen, assisteren, en faciliteren van theatermanagement. Dit houdt in dat hij door zijn kennis en ervaring die hij opgedaan heeft vanuit zijn theaterwerkzaamheden in staat is een pro-active taak te vervullen in de podiumkunsten en evenementen, zoals een ondersteunende, assisterende, of een coördinerende taak binnen het theater- en stagemanagement.


Daarnaast werkt Kristiaan als impresario bij Van Engelenburg Theaterproducties en houdt hij zich als (uitvoerend) producent bezig met het ontwikkelen van nieuwe voorstellingen.